Ŝtuparo Paradizen

’Stas sinjorin’, kiu certas,
Ke ĉio brila oro estas,
Kaj ŝi aĉetas ŝtuparon
Paradizen…

Kiam ŝi alvenas, ŝi scias,
Se la butikoj ĉiuj fermitas,
Pervort’ ŝi havas tiun, por
Kiu ŝi venis.

Ooh-ooh-hoo, hoo-ooh-ooh-ooh-ooh
Kaj ŝi âcetas ŝtuparon Paradizen.

Stas afiŝo surmure,
Sed ŝi volas certigi,
Ĉar, oni scias, vortoj iam
Multesencas.

En arb’ ĉe rivereto,
Stas kantbirdo kantanta,
Kelkfoje ĉiuj niaj pensoj
Dubplenas.

Ooh, pripensigas min…
Ooh, pripensigas min…

Naskas patoso mia
Per rigard al Okcident’,
Kaj mia animo larme petas foriron.
En pensoj miaj mi vidis
Fumringojn tra la arboj
Kaj la voĉojn de tiuj mirantaj.

Ooh, pripensigas min…
Ooh, pripensigas min…

Kaj oni diras, ke baldaŭ,
Se ni estu povhavaj,
La ŝalmisto nin kondukos al racio.
Kaj nova tago estiĝos
Por tiuj delonge starantaj,
Kaj l’arbaroj resonos perride.

Oh-whoa-whoa-whoa-whoa-ho-oh

Se io movas en via heĝo,
Nepre kvietiĝu.
Stas nur purigo por Majdamo.
Ja estas du vojoj por vi apertaj,
Sed, temppasinte,
Tut’ ne malfruas por padŝanĝo.

Kaj pripensigas min
Oh-oh-ho

Via kapo zumadas, kaj senĉese.
Ĉu vi ne scias?
La ŝalmisto vokas vin al li.
Kara ino, ĉu vi aŭdas ventblovon,
Kaj ĉu vi sciis,
Via ŝtuparo sidas sur la flustra vent, oh

(Ahh-ahh ahh-ahh)
(Ahh-ahh ahh-ahh)
(Ahh-ahh ahh-ahh)
(Ahh-ahh ahh-ahh)

Kaj siduante tra la pado,
Nia ombro etigas nian amon.
Paŝas sinjorin far ni konata
Kiu brilas blanklume kaj scivolas,
Kiel ankoraŭ ĉio oriĝas.
Kaj, se vi aǔskultas serioze,
La melodio finfin alvenos,
Kiam ĉiuj estas unu kaj unu ĉiuj, yeah,
Nu, esti rok’, tamen ne rul’!

Kaj ŝi aĉetas
Ŝtuparon
Paradizen…

Author: Miguel Fonseca

Engineer at Automattic. Linguist, cyclist, Lindy Hopper, tree climber, and headbanger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: